Terma dan Syarat

DENGAN MENGUNJUNGI PLATFORM INI, ANDA BERSETUJU TERHADAP TERMA DAN SYARAT SAYA.


TINJAUAN

Raw Vegan Psychic (RVP) komited untuk melindungi privasi anda dalam talian. Dasar Privasi ini menerangkan maklumat peribadi yang saya kumpulkan melalui laman web ini di https://www.rawveganpsychic.com (RVP), dan bagaimana saya mengumpulkan dan menggunakan maklumat tersebut.

Istilah "Platform RVP", "RVP", "Saya," "saya," dan "saya" merujuk kepada Raw Vegan Psychic. Istilah "milik anda", "anda", dan "milik anda" merujuk kepada pengunjung situs, pelanggan, dan penggunaan lain dari laman web ini.

Istilah "maklumat peribadi" didefinisikan sebagai maklumat yang anda berikan secara sukarela kepada saya yang secara peribadi mengenali anda dan / atau maklumat hubungan anda, seperti nama, nombor telefon, dan alamat e-mel anda.

RVP memberikan bacaan psikik melalui e-mel. Laman web ini juga mempunyai blog dengan maklumat berkaitan psikik dan juga produk digital.

Penggunaan platform ini, termasuk semua bahan yang disajikan di sini dan semua perkhidmatan dalam talian yang disediakan oleh RVP, tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut. Terma dan Syarat ini berlaku untuk semua pengunjung laman web, pelanggan, dan semua pengguna laman web lain. Dengan menggunakan Laman atau Perkhidmatan, anda bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, tanpa pengubahsuaian, dan mengakui membacanya.


PENGGUNAAN LAMAN DAN PERKHIDMATAN

Penggunaan RVP termasuk semua bahan yang disajikan di sini dan semua perkhidmatan dalam talian yang disediakan oleh The Raw Vegan Psychic tertakluk kepada Dasar Privasi berikut. Dasar Privasi ini berlaku untuk semua pengunjung situs, pelanggan, dan semua pengguna situs lain. Dengan menggunakan Laman atau Perkhidmatan, anda bersetuju dengan Dasar Privasi ini, tanpa pengubahsuaian, dan mengakui membacanya.

Untuk mengakses atau menggunakan Laman web ini, anda mesti berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai kuasa yang diperlukan untuk memasuki Terma dan Syarat ini. Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dilarang menggunakan Laman web ini. Maklumat yang disediakan di Laman web dan dalam Perkhidmatan yang berkaitan dengan bacaan psikik dan produk digital dan maklumat lain boleh berubah. RVP tidak membuat pernyataan atau jaminan bahawa maklumat yang diberikan, tanpa mengira sumbernya ("Kandungan"), tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini, atau bebas dari kesilapan. RVP menolak semua tanggungjawab atas ketidaktepatan, kesilapan, atau ketidaklengkapan dalam Kandungan.

PRIVASI ANDA

RVP mengikuti semua syarat undang-undang untuk melindungi privasi anda. Dasar Privasi Saya adalah pernyataan undang-undang yang menjelaskan bagaimana saya dapat mengumpulkan maklumat dari anda, bagaimana saya dapat berkongsi maklumat anda, dan bagaimana anda dapat membatasi perkongsian maklumat anda. Saya komited untuk melindungi privasi pelawat dan pengguna laman web saya.

MAKLUMAT YANG DIKENALI PERIBADI

Saya mungkin memproses data tertentu mengenai penggunaan laman web dan perkhidmatan saya oleh anda. Ini mungkin maklumat peribadi seperti nama depan, nama belakang, nama pengguna, atau tarikh lahir anda. Saya boleh memproses data hubungan seperti alamat e-mel, alamat penagihan, atau nombor telefon anda. Saya mungkin memproses maklumat mengenai data kewangan anda seperti nombor kad kredit dan item yang dibeli. Saya mungkin memproses data penggunaan seperti alamat ISP anda, jenis penyemak imbas, sistem operasi, jangka waktu lawatan, tetapan dan lokasi zon waktu, dan peranti teknologi lain yang mungkin anda gunakan. Saya juga boleh memproses maklumat mengenai log masuk dan kata laluan untuk akaun pengguna. Saya juga boleh memproses data mengenai penerimaan komunikasi pemasaran dari saya dan pihak ketiga saya dan pilihan komunikasi anda.

Urus niaga kewangan yang berkaitan dengan RVP dikendalikan oleh penyedia perkhidmatan pembayaran saya, Pay Pal (inilah PayPal Dasar Privasi). Saya akan berkongsi data transaksi dengan penyedia perkhidmatan pembayaran saya setakat yang diperlukan untuk tujuan memproses pembayaran untuk perkhidmatan atau produk serta mengembalikan pembayaran tersebut.

Maklumat Pengenalan Diri yang anda berikan kepada saya hanya bertujuan untuk menyampaikan produk digital dan perkhidmatan psikik, memproses pembayaran anda, dan mendaftarkan anda sebagai pelanggan. Ia juga digunakan untuk buletin saya. Untuk buletin, selalu ada butang berhenti berlangganan pada setiap e-mel, memudahkan anda berhenti berlangganan kapan saja anda mahu.

Maklumat yang anda berikan digunakan untuk memproses transaksi, menghantar e-mel berkala, dan meningkatkan perkhidmatan yang saya berikan. Saya berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga yang membantu saya mengendalikan laman web saya, menjalankan perniagaan dan melayani pelanggan dan pelawat. Pihak ketiga ini bersetuju untuk merahsiakan maklumat ini. Maklumat peribadi anda tidak akan pernah dikongsi dengan pihak ketiga yang tidak berkaitan. Maklumat anda tidak pernah dikongsi dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran.

Saya akan menyimpan maklumat peribadi anda selama akaun anda aktif atau yang diperlukan untuk memberi anda produk dan perkhidmatan saya. Sekiranya anda ingin membatalkan akaun anda atau meminta saya tidak lagi menggunakan maklumat anda untuk menyediakan produk, buletin, dan perkhidmatan saya, sila hubungi saya di support@rawveganpsychic.com. Namun, dalam beberapa kes, saya mungkin perlu menyimpan dan menggunakan maklumat anda untuk mematuhi kewajiban undang-undang saya, menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian saya.

ANALISTIK + COOKIES

Saya menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk mengesan aktiviti di laman web saya. Kuki adalah fail teks dengan sejumlah kecil data yang mengumpulkan maklumat log internet standard dan maklumat tingkah laku pelawat. Kuki dihantar ke penyemak imbas anda dari laman web dan disimpan di peranti anda. Anda boleh memerintahkan penyemak imbas anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan kapan kuki dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kuki, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian perkhidmatan saya. Tidak mahu kuki? Tiada masalah. Pergi sini untuk mengetahui cara menghapusnya.

Saya menggunakan Google Analytics untuk mengesan dan mengumpulkan maklumat analitik tanpa nama. 

KESELAMATAN

Saya menjaga langkah keselamatan untuk melindungi maklumat peribadi anda dari akses, penyalahgunaan, atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, tiada pertukaran data melalui Internet dapat dijamin sebagai 100% selamat. Walaupun saya berusaha sedaya upaya untuk melindungi maklumat peribadi anda yang dikongsi dengan saya melalui Laman web saya, anda mengakui bahawa maklumat peribadi yang anda kongsi secara sukarela dengan saya melalui Laman web ini dapat diakses atau dirosakkan oleh pihak ketiga. Anda bersetuju bahawa saya tidak bertanggungjawab atas maklumat yang dipintas yang dikongsi melalui laman web saya tanpa pengetahuan atau kebenaran saya. Selain itu, anda melepaskan saya dari sebarang dan semua tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan maklumat yang dipintas dengan cara yang tidak dibenarkan.

KANAK-KANAK

Untuk mengakses atau menggunakan Laman web ini, anda mesti berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai kuasa yang diperlukan untuk memasuki Dasar Privasi ini. Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dilarang menggunakan Laman web ini.

HAK GDPR PENGUNJUNG

Menurut GDPR, "subjek data" ditakrifkan sebagai orang semula jadi yang dapat dikenali. Orang semula jadi adalah orang yang dapat dikenali, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan merujuk kepada pengenal seperti: nama, nombor pengenalan, data lokasi, atau pengecam dalam talian. Sebagai alternatif, mereka boleh dikenal pasti dengan merujuk kepada satu atau lebih faktor yang khusus untuk identiti fizikal, fisiologi, genetik, mental, ekonomi, budaya, atau sosial orang semula jadi itu. Subjek data mungkin berumur atau warganegara.

Sebagai subjek data, di dalam Kesatuan Eropah, anda berhak mendapat hak tertentu di bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR). Hak tersebut merangkumi:

* Anda berhak untuk diberitahu berkenaan dengan maklumat peribadi anda (PII) yang disimpan oleh Syarikat. Oleh itu, anda boleh meminta akses ke data anda yang disimpan oleh Syarikat dan hak untuk membetulkan atau menghapus data peribadi anda.

* Saya akan menyimpan maklumat peribadi yang anda pilih untuk berikan kepada saya kecuali: (a) anda meminta saya untuk menghapus maklumat tersebut, (b) Saya berhenti menggunakan penyedia data saya yang ada, atau (c) mengikut budi bicara Syarikat, saya memutuskan untuk buang data.

* Anda berhak untuk mencari sekatan dalam pemprosesan data anda.

* Anda berhak untuk membantah pemrosesan data anda dan hak untuk mudah alih data anda.

* Anda berhak menarik balik persetujuan yang diberikan kepada Syarikat mengenai pemrosesan data peribadi anda, kerana saya berhak menarik balik persetujuan tersebut pada bila-bila masa, tanpa menjejaskan kesahihan pemprosesan berdasarkan persetujuan yang berlaku sebelum penarikan persetujuan anda .

* Anda berhak untuk tidak dikenakan keputusan otomatis melalui kotak yang telah dicentang sebelumnya, penambahan pada senarai pemasaran e-mel saya dan sejenisnya.

* Anda berhak untuk mengajukan keluhan kepada pengawas yang berwenang atas masalah yang berkaitan dengan Peraturan Perlindungan Data Umum.

Saya hanya memerlukan maklumat yang diperlukan untuk membuat kontrak dengan anda. Saya tidak akan meminta anda memberikan persetujuan untuk sebarang proses yang tidak perlu sebagai syarat untuk membuat kontrak dengan saya dengan memuat turun magnet utama, webinar, freebie atau kaedah pembuatan senarai tradisional lain.

MENGEMASKINI MAKLUMAT ANDA

Anda boleh mengakses dan memperbetulkan maklumat peribadi dan pilihan privasi anda dengan menghubungi saya melalui e-mel di support@rawveganpsychic.com

PENCIPTAAN AKAUN

Untuk menggunakan Perkhidmatan, anda mungkin diminta untuk memberikan maklumat mengenai diri anda termasuk nama, alamat e-mel, nama pengguna dan kata laluan, dan maklumat peribadi anda yang lain. Anda bersetuju bahawa setiap maklumat pendaftaran yang anda berikan kepada RVP akan selalu tepat, betul, dan terkini. Anda tidak boleh menyamar sebagai orang lain atau memberikan maklumat akaun atau alamat e-mel selain daripada alamat anda. Akaun anda tidak boleh digunakan untuk tujuan haram atau tidak sah. Anda tidak boleh, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang di bidang kuasa anda.


TUJUAN UNDANG-UNDANG

Anda boleh menggunakan Laman dan Perkhidmatan hanya untuk tujuan yang sah. Anda bersetuju untuk bertanggungjawab secara kewangan untuk semua pembelian yang dilakukan oleh anda atau seseorang yang bertindak bagi pihak anda melalui Laman web ini. Anda bersetuju untuk menggunakan Laman web ini dan untuk membeli perkhidmatan atau produk melalui Laman web untuk tujuan sah dan bukan komersial sahaja. Anda tidak boleh menyiarkan atau menyebarkan melalui Laman web apa-apa bahan yang melanggar atau melanggar hak orang lain, atau yang mengancam, kasar, memfitnah, memfitnah, menyerang privasi atau hak publisiti, vulgar, cabul, tidak senonoh, atau tidak pantas, mengandungi berbahaya formula, resipi, atau arahan, yang mendorong perlakuan yang merupakan kesalahan jenayah, menimbulkan tanggungjawab sivil, atau melanggar undang-undang.

Saya mungkin diminta secara sah untuk mendedahkan Maklumat Pengenalan Peribadi anda, jika pendedahan tersebut diperlukan oleh panggilan, undang-undang, atau proses undang-undang lain; perlu untuk membantu pegawai penguatkuasa undang-undang atau agensi penguatkuasaan kerajaan; perlu untuk menyiasat pelanggaran atau menguatkuasakan Syarat Undang-undang saya; perlu untuk melindungi saya daripada tindakan undang-undang atau tuntutan daripada pihak ketiga termasuk anda dan / atau Anggota lain; dan / atau perlu untuk melindungi hak undang-undang, harta benda / harta benda sebenar, atau keselamatan peribadi RVP, Pengguna, pekerja, dan sekutu saya.


RUJUKAN PERKHIDMATAN

Perkhidmatan ditawarkan tertakluk kepada penerimaan pesanan atau permintaan saya. Saya berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sebarang pesanan, orang atau entiti, tanpa kewajiban untuk memberikan alasan untuk melakukannya. Tiada pesanan yang dianggap diterima oleh saya sehingga pembayaran diproses. Saya pada bila-bila masa boleh mengubah atau menghentikan aspek atau ciri Laman atau Perkhidmatan ini, dengan syarat saya memenuhi tanggungjawab saya sebelumnya kepada anda berdasarkan penerimaan pembayaran anda.


PENGESAHAN PESANAN

Saya akan menghantar e-mel kepada anda untuk mengesahkan pesanan anda dan dengan perincian mengenai penghantaran produk. Sekiranya terdapat ralat dalam pengesahan e-mel ini, adalah tanggungjawab anda untuk memberitahu saya secepat mungkin.


PEMBATALAN & PENGEMBALIAN


Sekiranya atas sebab apa pun anda perlu membatalkan pesanan anda atau anda tidak berpuas hati dengannya dan anda mahukan pengembalian wang, tidak ada masalah. Secara sederhana hubungi saya dan saya akan menyelesaikan semua ini untuk anda. Bayaran balik semua diselesaikan melalui pemproses pembayaran saya, iaitu PayPal.


PENERANGAN PRODUK

Saya berusaha untuk menerangkan dan memaparkan Perkhidmatan seakurat mungkin. Walaupun saya berusaha sejelas mungkin dalam menerangkan Perkhidmatan, jangan terima bahawa Laman web ini benar-benar tepat, terkini, atau bebas ralat. Dari semasa ke semasa saya mungkin membetulkan kesilapan dalam penetapan harga dan keterangan. Saya berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan dengan penyenaraian harga yang salah.


HARTA INTELEKTUAL SAYA

Laman dan Perkhidmatan mengandungi harta intelek yang dimiliki oleh RVP, termasuk tanda dagang, hak cipta, maklumat hak milik, dan harta intelek lain. Anda tidak boleh mengubah, menerbitkan, mengirimkan, berpartisipasi dalam pemindahan atau penjualan, membuat karya terbitan dari, menyebarkan, memaparkan, menghasilkan semula atau melakukan, atau dengan cara apa pun memanfaatkan dalam format apa pun dari mana-mana Kandungan Laman web atau Perkhidmatan atau harta intelek, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa kebenaran bertulis saya terlebih dahulu. Saya berhak untuk segera mengeluarkan anda dari Perkhidmatan, tanpa bayaran balik, jika anda didapati melanggar dasar harta intelek ini.


TERMA BERUBAH

Saya pada bila-bila masa boleh mengubah Terma dan Syarat ini. Pindaan tersebut akan berkuat kuasa dengan segera setelah diberitahu oleh saya oleh saya mengenai Terma dan Syarat baru di Laman web ini. Sebarang penggunaan Laman atau Perkhidmatan oleh anda setelah diberitahu bermaksud anda menerima pindaan ini. Saya berhak untuk mengemas kini mana-mana bahagian Laman dan Perkhidmatan saya, termasuk Terma dan Syarat ini, pada bila-bila masa. Saya akan menghantar versi terbaru ke Laman web ini dan menyenaraikan tarikh-tarikh berkuat kuasa di halaman Terma dan Syarat saya.


HAD LIABILITI

ANDA BERSETUJU BAHAWA TIDAK ADA TINGKATAN HARUS AKU BERTANGGUNGJAWAB UNTUK LANGSUNG, LANGSUNG, INSIDEN, KEKERASAN, KHUSUS, PUNITIF, CONTOH, ATAU SEBARANG KEROSAKAN LAIN YANG TELAH MENGHASILKAN PENGGUNAAN LAMAN ATAU PERKHIDMATAN ANDA. TAMBAHAN, RVP TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KERJA BERHUBUNGAN DENGAN (I) SEBARANG KEGAGALAN PRESTASI, KESILAPAN, KESALAHAN, PENGGANTIAN PERKHIDMATAN, PERHATIAN, GANGGUAN, PENGHAPUSAN, PERANGKAPAN, PENYEDIAAN DALAM PENGENDALIAN ATAU PENGANGKUTAN, VIRUS KOMPUTER, ATAU LAMPU (II) KEHILANGAN PENDAPATAN, KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEHI, PERNIAGAAN, SIMPANAN, TUJUAN ATAU DATA; DAN (III) PIHAK KETIGA, KESALAHAN, AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN, PENGGANTIAN, ATAU PENGGUNAAN MAKLUMAT ATAU HARTA ANDA, TENTANG KESILAPAN KAMI, KETERANGAN GROSS, KEGAGALAN SETIAP TUJUAN PENTING, KECEDERAAN, DAN ANTARA, LAPORAN, ATAU SETIAP TEORI LIABILITI UNDANG-UNDANG. PERMOHONAN BERLAKU WALAUPUN JIKA RVP TELAH DIBERITAHU DENGAN KEMUNGKINAN ATAU BOLEH MEMILIKI KEROSAKAN. DI NEGERI INI YANG TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB ATAS KEROSAKAN, TANGGUNGJAWAB KAMI TERHAD TERHADAP LUAR NEGERI YANG SEPENUHNYA DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG. DALAM TIADA ACARA TIDAK AKAN TANGGUNGJAWAB KUMULATIF RVP KEPADA ANDA MELEBIHI JUMLAH HARGA PEMBELIAN PERKHIDMATAN YANG ANDA TELAH DIBELI DARI RVP, DAN JIKA TIADA PEMBELIAN TELAH DIBUAT OLEH TANGGUNGJAWAB KUMULATIF RVP KEPADA ANDA TIDAK BERLUAR $ 100.


SUMBER PIHAK KETIGA

Laman web dan Perkhidmatan mengandungi pautan ke laman web dan sumber daya pihak ketiga. Anda mengakui dan bersetuju bahawa saya tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas ketersediaan, ketepatan, kandungan, atau dasar laman web atau sumber pihak ketiga. Pautan ke laman web atau sumber seperti itu tidak menyiratkan sokongan oleh atau gabungan dengan RVP. Anda mengakui tanggungjawab sepenuhnya untuk dan menanggung semua risiko yang timbul dari penggunaan laman web atau sumber seperti itu oleh anda.

PERLINDUNGAN

Anda akan mengganti rugi dan menahan saya dari dan terhadap segala kerugian, kerosakan, penyelesaian, liabiliti, kos, caj, penilaian, dan perbelanjaan, serta tuntutan pihak ketiga dan sebab tindakan, termasuk, tanpa batasan, bayaran peguam, timbul dari sebarang pelanggaran oleh anda mengenai mana-mana Terma dan Syarat ini, atau penggunaan oleh Laman atau Perkhidmatan oleh anda. Anda akan memberi saya pertolongan seperti itu, tanpa sebarang bayaran, seperti yang saya minta sehubungan dengan pembelaan tersebut, termasuk, tanpa batasan, memberi saya maklumat, dokumen, rekod, dan akses yang munasabah kepada anda, yang saya anggap perlu. Anda tidak akan menyelesaikan tuntutan pihak ketiga atau mengetepikan pembelaan tanpa kebenaran bertulis saya terlebih dahulu.


KESAN KETUA

Tajuk tajuk dari perenggan dan sub-perenggan Perjanjian ini disertakan hanya untuk kemudahan dan tidak akan mempengaruhi pembinaan atau penafsiran salah satu peruntukannya.


KESELURUHAN PERJANJIAN; KEDAI

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan RVP yang berkaitan dengan Laman dan Perkhidmatan dan menggantikan semua perjanjian, perwakilan, dan persefahaman antara saya sebelumnya dan sezaman dengannya. Tidak ada pengabaian salah satu ketentuan Perjanjian ini oleh RVP akan dianggap, atau akan membentuk, pengabaian dari peruntukan lain, sama ada atau tidak serupa, atau pengabaian mana pun merupakan pengabaian berterusan. Tidak ada pengabaian yang mengikat kecuali dilaksanakan secara bertulis oleh RVP.


NOTIS

Semua pemberitahuan, permintaan, tuntutan, dan komunikasi lain di bawah Perjanjian ini hendaklah dibuat secara bertulis melalui e-mel dan ditangani dengan betul seperti berikut:


Psikik Vegan Mentah

support@rawveganpsychic.com


UNDANG-UNDANG KERAJAAN; TEMPAT; PERUBATAN

Perjanjian ini harus ditafsirkan sesuai dengan, dan diatur oleh, undang-undang Negara New Mexico sebagaimana yang berlaku untuk kontrak yang dilaksanakan dan dilaksanakan sepenuhnya di New Mexico. Tempat eksklusif untuk sebarang keputusan timbang tara atau pengadilan berdasarkan atau timbul dari Perjanjian ini adalah Las Vegas, New Mexico. Para pihak setuju untuk berusaha menyelesaikan setiap perselisihan, tuntutan, atau kontroversi yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini melalui mediasi, yang akan dilakukan di bawah prosedur mediasi saat ini dari Institut CPR untuk Pencegahan & Penyelesaian Konflik atau prosedur lain di mana pihak mungkin bersetuju. Para pihak lebih jauh setuju bahawa penyertaan niat baik masing-masing dalam mediasi adalah syarat yang mendahului untuk mendapatkan penyelesaian hukum atau adil yang tersedia, termasuk proses pengadilan, timbang tara, atau penyelesaian sengketa lainnya.

PENGAMBILAN PERBELANJAAN LITIGASI

Sekiranya ada tindakan hukum atau timbang tara atau proses lain dibawa untuk penguatkuasaan Perjanjian ini, atau karena adanya sengketa, pelanggaran, keingkaran, atau penyalahgunaan yang diduga terkait dengan salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini, pihak atau pihak yang berhasil atau berlaku berhak mendapatkan kembali yuran peguam yang munasabah dan kos lain yang timbul dalam tindakan atau proses tersebut, sebagai tambahan kepada pelepasan lain yang mungkin atau mereka berhak.

DASAR BLOG

Platform RVP hanya menyiarkan kandungan asli, dan ditulis oleh "Demetri Welsh 'dari Raw Vegan Psychic. Semua kandungan dilindungi hak cipta dan tidak boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis terus dari Demetri. Untuk menghubunginya, tekan di sini

DASAR FORUM

Forum RVP adalah forum awam di seluruh dunia percuma yang menawarkan platform bebas iklan untuk anda bersosial, berkongsi dan belajar. Kami sama sekali tidak bertanggung jawab, dan juga tidak menuntut hak milik atas kandungan pos dalam Forum RVP. Tanggungjawab pengeposan kandungan berada di bawah anggota RVP yang menyiarkannya. Sila ikuti pautan luaran melalui forum dengan risiko anda sendiri. Sekiranya anda merasakan catatan forum melanggar privasi anda, berpartisipasi dalam aktiviti haram, atau melanggar mana-mana peraturan forum yang disenaraikan di bawah, tekan di sini untuk menghubungi saya.

Peraturan Forum:

 • Tiada Spamming

 • Tiada Kandungan Dewasa

 • Mesti berumur 18+ Tahun

 • Catatan Mesti Berkaitan Kumpulan

 • Tiada aktiviti haram (senjata api, dadah, pornografi dalam bentuk apa pun, keganasan, penjualan atau perdagangan haram dll).

 • Tiada Perkauman atau Ucapan Kebencian

 • Tidak ada penipuan. Kredit yang betul mesti diberikan kepada pencipta kandungan asal.

 • RVP tidak bertanggungjawab untuk item yang dibeli, dijual atau diperdagangkan dalam kumpulan. Beli, jual dan berniaga dengan risiko anda sendiri.

 • RVP menasihatkan agar tidak menggunakan Western Union dalam kumpulan mana pun.

 • RVP tidak bertanggungjawab untuk pautan luaran. 

 • Laporkan ahli yang anda rasa melanggar peraturan ini.

 • Forum RVP akan sentiasa menjadi forum awam percuma dan oleh itu tidak akan meminta pembayaran forum. Sekiranya anda diminta pembayaran, itu adalah penipuan. Sila laporkan.

 • Sekiranya anda merasa berada dalam bahaya, selalu hubungi 911.

 • Tiada nasihat dalam Forum RVP yang dapat menggantikan nasihat perubatan, kewangan, undang-undang, mental atau terapi profesional dan tidak boleh dianggap seperti itu.

 • RVP menasihatkan agar tidak menghantar maklumat peribadi kepada mereka yang tidak anda kenali.

 • Kami tidak akan bertanggung jawab atas tindakan anda akibat menggunakan Forum RVP.

 • RVP tidak bertolak ansur dengan sebarang penipuan. Sila laporkan dengan segera agar kami dapat mengambil tindakan.

 • Ketahui bahawa semua kumpulan Forum dipantau secara aktif.

 • Setelah akaun dihapus, dilarang atau digantung, tidak akan dapat memulihkannya.

 • Ketelanjangan, darah, cairan tubuh, gambar grafik dan kekerasan tidak dialu-alukan dan boleh dikeluarkan tanpa diberitahu terlebih dahulu. Kami berusaha untuk menjadi persekitaran yang mesra keluarga.

 • Ahli Forum RVP baru terhad kepada 5 siaran baru setiap hari pada minggu pertama mereka.

RVP mempunyai polisi tanpa spam yang ketat. Mana-mana ahli yang melihat spam platform, atau melanggar mana-mana peraturan platform yang diberikan di atas akan segera dilarang, tidak ada pemberitahuan yang diberikan. Saya berhak untuk menghapus akaun apa pun tanpa alasan atau notis yang diberikan. Dengan menggunakan platform ini, anda sepenuhnya bersetuju dengan dasar ini.

 

Semua pengguna WAJIB berumur di atas lapan belas tahun. Tidak ada pengecualian.


Penamatan

Sekiranya mana-mana terma, peruntukan, perjanjian, atau syarat Perjanjian ini dipegang oleh penimbang tara atau mahkamah bidang kuasa yang kompeten tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, seluruh Perjanjian ini akan tetap berkuatkuasa dan berkuat kuasa dan sama sekali tidak akan berlaku terjejas, terjejas, atau tidak sah.

PENYERAHAN

Terma dan Syarat ini mengikat dan berlaku untuk kepentingan pengganti dan pemegang hak pihak. Terma dan Syarat ini tidak boleh diserahkan, boleh didelegasikan, dilisensikan atau dipindah milik oleh anda. Sebarang pemindahan, penugasan, perwakilan, atau sub-lesen oleh anda tidak sah.

Saya mengemas kini dasar ini dari semasa ke semasa dengan menerbitkan versi baru di sini di laman web saya.

Periksa halaman ini sekali-sekala untuk memastikan anda berpuas hati dengan sebarang perubahan pada dasar ini.

Ada soalan mengenai dasar ini? Hubungi saya di support@rawveganpsychic.com

Dikemas kini: 10 November 2019